Regulamin

Cześć!
Poniżej znajdziesz zasady korzystania z usług oferowanych przeze mnie za pośrednictwem strony internetowej https://octocode.pl 

Administratorem strony, a jednocześnie usługodawcą, jest Wojciech Dasiukiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Wojciech Dasiukiewicz Octocode”, ul. Kasztanowa 1, 89-333 Osiek nad Notecią, NIP: 7642656562, REGON: 302095917.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z oferowanymi przeze mnie usługami, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres wojtek@octocode.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje
Przeczytaj skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z korzystaniem ze strony.Na stronie oferuję płatne i bezpłatne usługi, takie jak kursy, mentoring i newsletter, z których możesz dobrowolnie korzystać.Jeśli masz zastrzeżenia do oferowanych przeze mnie usług, możesz złożyć reklamację.Korzystanie ze strony i poszczególnych usług wymaga od Ciebie posiadania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Zapoznaj się z wymogami przed dokonaniem zakupu.Treści udostępniane na stronie są chronione prawem autorskim i nie mogą być bez mojej wyraźnej zgody wykorzystywane niezgodnie z niniejszym Regulaminem.Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych przez Internet wiąże się z zagrożeniami, takimi jak złośliwe oprogramowanie i ataki hakerskie. Ja dbam o bezpieczeństwo strony jak tylko mogę, więc Ty też dbaj o bezpieczeństwo swoich urządzeń.

Oferowane usługi
Za pośrednictwem mojej strony możesz skorzystać z szeregu oferowanych przeze mnie usług. Niektóre z nich są płatne, ale za każdym razem jest to wyraźnie wskazane.

Kursy online.
Kursy online są płatne. Każdy kurs ma swoją cenę widoczną przed zakupem. Zakupu możesz dokonać wyłącznie po założeniu konta. Kupione kursy będą przypisane do twojego konta. 
Przed zakupem kursu masz możliwość zapoznania się z jego opisem, programem, nauczycielem prowadzącym oraz z ewentualnymi opiniami innych użytkowników. Aby kupić kurs, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aby potwierdzić zakup, zaakceptuj treść Regulaminu i Polityki prywatności i naciśnij przycisk „Zapisuję się z obowiązkiem zapłaty”.
Po ukończeniu kursu możesz pobrać certyfikat ukończenia.

Mentoring.
Usługa mentoringu jest płatna. Wysokość miesięcznej opłaty uzależniona jest od wybranego przez Ciebie modelu współpracy spośród modeli dostępnych na stronie. Każdy model współpracy zawiera:wskazaną ilość godzin konsultacji via Skype,dostęp do comiesięcznego newslettera,dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej,wskazaną ilość code review,nagrania video z konsultacji.Niektóre modele współpracy zawierają ponadto:pracę nad wspólnym projektem,dostęp do moich kursów online.
Ponieważ każda usługa mentoringu jest dopasowywana indywidualnie do potrzeb kursanta, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych godzin konsultacji.
Aby zgłosić chęć zakupu mentoringu, wybierz jeden z oferowanych na stronie modeli współpracy i wypełnij formularz kontaktowy. Aby potwierdzić, zaakceptuj treść Regulaminu i Polityki prywatności i naciśnij przycisk „Zapisz się”. Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktuję się z Tobą w celu zaplanowania naszej współpracy, dopasowanej do Twoich indywidualnych potrzeb.
W terminie do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca będę wystawiał fakturę za ten miesiąc z góry.

Rezygnacja z kursu.
Chociaż prawo mnie do tego nie zobowiązuje, umożliwiam każdemu rezygnację z wykupionego kursu. W ciągu 30 dni od dokonania zakupu możesz zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny. Tak, nawet jeśli zdążyłeś już w całości przerobić wykupiony kurs. Aby zrezygnować i otrzymać zwrot pieniędzy, napisz do mnie na adres wojtek@octocode.pl, wklejając i wypełniając następujący formularz:
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
–Adresat: Wojciech Dasiukiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Wojciech Dasiukiewicz Octocode”, ul. Kasztanowa 1, 89-333 Osiek nad Notecią, NIP: 7642656562
–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego kursu: ………………………………….
–Data zawarcia umowy(*): ……………………………………………………………...…………...
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………...…….
–Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………...……...
–Data: ……………………………………………………………………………………………..………….(*) Niepotrzebne skreślić.
Pamiętaj, że rezygnacja i zwrot pieniędzy wiążą się z pozbawieniem Cię możliwości uczestnictwa w Live (sesji Q&A) oraz powodują utratę dostępu do kursów i utratę możliwości uczestnictwa w zamkniętej grupie dyskusyjnej.

Rezygnacja z mentoringu.
Sprawowanie mentoringu wiąże się z poświęceniem mojego czasu wyłącznie dla Ciebie. Po wykupieniu usługi mentoringu masz zatem prawo zrezygnowania z niego i otrzymania zwrotu całości zapłaconych pieniędzy tylko do chwili rozpoczęcia naszej pierwszej rozmowy. Jeśli z jakiegoś powodu będziesz chciał zrezygnować z mentoringu przed końcem miesiąca, który opłaciłeś, zwrócę Ci część opłaty obliczoną proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca tego miesiąca.
Aby zrezygnować i otrzymać zwrot całości pieniędzy, napisz do mnie na adres wojtek@octocode.pl, wklejając i wypełniając następujący formularz:
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
–Adresat: Wojciech Dasiukiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Wojciech Dasiukiewicz Octocode”, ul. Kasztanowa 1, 89-333 Osiek nad Notecią, NIP: 7642656562
–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży usługi mentoringu.
–Data zawarcia umowy(*): ……………………………………………………………...…………...
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………...…….
–Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………...……...
–Data: ……………………………………………………………………………………………..………….(*) Niepotrzebne skreślić.
Pamiętaj, że rezygnacja i zwrot pieniędzy wiążą się z pozbawieniem Cię możliwości uczestnictwa w Live (sesji Q&A) oraz powodują utratę dostępu do kursów i utratę możliwości uczestnictwa w zamkniętej grupie dyskusyjnej.

Newsletter.
Usługa newslettera jest bezpłatna. Aby zapisać się na newsletter, możesz napisać do mnie bezpośrednio na adres wojtek@octocode.pl lub pobrać dostępnego na stronie e-booka, podając swoje imię i adres e-mail. Zapisując się na newsletter oświadczasz, że znasz i akceptujesz treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w link anulowania subskrypcji dostępny w stopce newslettera.

Konto użytkownika
Założenie konta użytkownika jest bezpłatne. Po założeniu konta możesz kupować aktualnie dostępne kursy. Zakupione kursy będą przypisane do twojego konta.

Założenie konta.
Aby założyć konto, musisz podać adres e-mail i stworzyć hasło. Adres e-mail będzie służył jako Twój login do konta. Opcjonalnie, po założeniu konta, możesz dodać do profilu swoje imię i nazwisko, krótki opis BIO oraz zdjęcie.

Odzyskanie hasła.
Jeśli zapomnisz hasła do swojego konta, możesz skorzystać z opcji resetowania hasła podając swój adres e-mail. Jeśli podany adres e-mail jest przypisany do aktywnego konta użytkownika, to na ten adres otrzymasz link do zresetowania hasła.

Usuwanie konta.
W każdej chwili możesz usunąć swoje konto. Aby to zrobić zaloguj się na swój profil i kliknij przycisk “usuń konto” w edycji swojego profilu

Płatności
Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem systemu zewnętrznego operatora płatności (Przelewy24). 
Za każdą zakupioną płatną usługę wystawiam fakturę VAT z terminem płatności 7 dni i doręczam ją na podany przez Ciebie adres e-mail. Pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za prawidłowość danych do faktury.

Ochrona danych osobowych
Dokładam najwyższej staranności do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Wszystkie przekazane mi dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z prawem. Więcej na ten temat przeczytasz w mojej Polityce prywatności.

Reklamacje
Jeśli z jakiegokolwiek powodu jesteś niezadowolony z oferowanych przeze mnie usług, możesz złożyć reklamację pisząc do mnie na adres wojtek@octocode.pl. W tytule e-maila napisz „Reklamacja”, a w treści wskaż czy posiadasz konto użytkownika (jeśli tak, to podaj adres e-mail będący Twoim loginem) i krótki opis problemu. Prawidłowo złożoną reklamację rozpatrzę w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. O wynikach postępowania reklamacyjnego poinformuję Cię w odpowiedzi na Twój e-mail. Pamiętaj, że reklamacje niespełniające opisanych tutaj wymogów, mogą zostać przeze mnie pominięte lub zostawione bez rozpatrzenia.
Masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.Jako konsument posiadasz następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:możesz zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze mną umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej;możesz zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;możesz uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nami korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).

Urządzenia dostępowe
Aby móc w pełni korzystać z poszczególnych oferowanych przeze mnie usług, musisz dysponować odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem.

Dostęp do internetu.
W każdym przypadku niezbędne jest łącze min. 10 Mb/s.

Przeglądarka internetowa.
W każdym przypadku niezbędna jest jedna z następujących przeglądarek internetowych:IE w wersji 11 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 45.18 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 68.0.2 lub wyższej, Opera w wersji 62.0.3331.18 lub wyższej, Google Chrome w wersji 76.0.3809.100 lub wyższej, macOS Safari w wersji 12.0 lub wyższej, iOS Safari w wersji 12.0 lub wyższej, Chrome Android w wersji 76.0.3809.111 lub wyższej.

Oprogramowanie.
Aby czynnie uczestniczyć w kursach online i korzystać z mentoringu potrzebujesz:aktywnego konta na GitHub (https://github.com)programu do edycji kodu (dowolnego) UWAGA! W przypadku mentoringu konieczny jest program Visual Studio Code z zainstalowanym dodatkiem live share programu Skype z aktywnym kontem i podpiętym mikrofonem programu Slack z aktywnym kontem do korzystania z zamkniętej grupy dyskusyjnej

Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa (a w tym prawo własności i autorskie prawa majątkowe) do treści udostępnianych na stronie oraz do treści kursów i treści przekazywanych w ramach mentoringu przysługują mi, jako ich twórcy, lub osobom trzecim, które udzieliły mi pozwolenia na ich rozpowszechnianie. 
Masz prawo korzystania z tych treści wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i wyłącznie na użytek osobisty. Jeśli uznasz moje treści za wartościowe i zechcesz podzielić się nimi ze znajomymi, zachęć ich do założenia własnych kont.

Informacje o zagrożeniach
Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, takie jak wirusy, robaki, czy konie trojańskie. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, a w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości e-mail zaopatrz swoje urządzenia w programy antywirusowe i pamiętaj o ich bieżącej aktualizacji do najnowszych wersji. Mam obowiązek poinformować Cię, że korzystanie z usług świadczonych przez Internet wiąże się z możliwą działalnością hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do mojego systemu (np. ataki na moją witrynę lub serwer), jak i do Twojego systemu. Pamiętaj więc, że mimo stosowania przeze mnie różnorodnych, nowoczesnych technologii obronnych, nie istnieje w 100% skuteczne zabezpieczenie przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. Więcej na temat stosowanych przeze mnie zasad ochrony danych przeczytasz w Polityce prywatności.

Informacje dodatkowe
Regulamin obowiązuje od 06.09.2019 r. i jest dostępny na stronie.
Gdy pojawi się taka potrzeba, mogę zmienić treść regulaminu. O każdej takiej zmianie poinformuję wszystkich użytkowników, którzy mają założone konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli nie wyrazisz zgody na zmiany, możesz usunąć swoje konto.