Polityka prywatności

Cześć!
Poniżej znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z:korzystaniem ze strony internetowej https://octocode.pl   i usług oferowanych przeze mnie za jej pośrednictwem, przynależnością do administrowanej przeze mnie grupy na Facebooku, komunikowaniem się ze mną za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji na odległość.

Administratorem
strony i Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest  Wojciech Dasiukiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Wojciech Dasiukiewicz Octocode”, ul. Kasztanowa 1, 89-333 Osiek nad Notecią, NIP: 7642656562, REGON: 302095917.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres wojtek@octocode.pl
Niniejsza Polityka prywatności stanowi wykonanie obowiązków spoczywających na mnie w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanym powszechnie i w niniejszym dokumencie jako RODO.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje
Przeczytaj skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy, dołączając do mojej grupy na Facebooku czy po prostu kontaktując się ze mną za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji na odległość, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będę mógł korzystać również z funkcji marketingowych.Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka.Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

Dane osobowe
Wszystkie dane osobowe, które od Ciebie otrzymuję, przekazujesz mi całkowicie dobrowolnie. Przekazanie niektórych danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania z oferowanych przeze mnie produktów. Pamiętaj, że to Ty ponosisz odpowiedzialność za podanie mi nieprawidłowych lub niepełnych danych.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych
wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Twoje uprawnienia.
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych:prawo dostępu do danych osobowych,prawo do sprostowania danych osobowych,prawo do usunięcia danych osobowych,prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,prawo do przenoszenia danych,prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyłem starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.
Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres wojtek@octocode.pl. Dołożyłem wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej Polityce prywatności, ale jeśli nie znalazłeś tu interesujących Cię informacji, to ten adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo.
Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń.
Powierzam przetwarzanie Twoich danych osobowych następującym podmiotom:
OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286)  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera;IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000281947) – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiam dla Ciebie fakturę;PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000347935) – w celu obsługi szybkich płatności online, jeżeli kupujesz usługi za pośrednictwem mojej strony;
Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika.
Posiadanie konta użytkownika jest konieczne do wzięcia udziału w oferowanych przeze mnie kursach. Aby założyć konto, musisz podać adres e-mail i stworzyć hasło. Adres e-mail będzie służył jako Twój login do konta. Opcjonalnie, po założeniu konta, możesz dodać do profilu swoje imię i nazwisko, adres do faktury czy stały adres dostawy.
Treść opublikowanych przez Ciebie recenzji produktów wraz z Twoim adresem e-mail, imieniem i nazwiskiem lub loginem będą widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę.
Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz data złożenia przez Ciebie zamówienia zostanie przeze mnie wykorzystana do wystawienia faktury VAT oraz listu przewozowego danego przewoźnika.
Dane przekazane mi w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu założenia konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a pozostałe dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu upublicznienia opinii o oferowanych przeze mnie produktach.

Zamówienia.
Składając zamówienie (na kurs produkt), musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, a jeśli jesteś przedsiębiorcą - NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, jego prawidłowej realizacji i jego rozliczenia. 
Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu z produktami przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez kei.pl sp. z o.o.
Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu IFIRMA S.A.
Zamówienia są również rejestrowane w mojej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter.
Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.
Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego MailerLite i przechowywane na serwerze zapewnianym przez UAB “MailerLite”.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy.
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku składania reklamacji w formie papierowej, udostępniasz mi Twój adres do korespondencji. Jeśli domagasz się zwrotu pieniędzy, udostępniasz mi numer rachunku bankowego.
Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy, po ich doręczeniu nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy.
Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Inne kanały komunikacji na odległość.
Kontakt ze mną możliwy jest za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji na odległość, a w tym przez Skype, Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, widget Facebook Messenger dostępny na stronie, Slack itp. W każdym przypadku, gdy nawiązujesz ze mną kontakt w ten sposób przekazujesz mi swój login, imię i nazwisko lub inne dane domyślnie ujawniane w danym kanale komunikacji. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Grupa na Facebooku.
Jeśli stajesz się członkiem grupy na Facebooku, której jestem administratorem, to znajdują do Ciebie zastosowanie postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Staram się na bieżąco moderować grupy, jednak nie ponoszę odpowiedzialności za treści umieszczane w nich przez innych użytkowników. Jednocześnie, zastrzegam sobie prawo do usuwania umieszczanych przez Ciebie treści według mojego uznania. 

Pliki cookies i inne technologie śledzące
Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci możliwie najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.
Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystywanie. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich.
Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka.
Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będę mógł korzystać również z funkcji marketingowych.

Marketing.
Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie dopasowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Facebook Pixel.

Narzędzia społecznościowe.
Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, subskrypcja profilu społecznościowego, rozmowa przez Facebook Messenger za pośrednictwem widgetu. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram. Obecność na stronie przycisków tych funkcji może się również wiązać ze zbieraniem i transmisją Twoich danych osobowych do właściwych administratorów tych serwisów bez względu na to, czy masz konto w danym serwisie.
Wszystkie powyższe funkcjonalności mojej strony internetowej są mi niezbędne do rozwoju i promowania mojej działalności, utrzymywania stałego kontaktu z moimi obecnymi i przyszłymi odbiorcami, a także zbierania informacji w celu projektowania i oferowania coraz lepszych produktow, dopasowanych do moich odbiorców/ klientow.

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.